Social Activities
2013  |  2011
Jan  • Feb  • Mar  • Apr  • May  • Jun  • Jul  • Aug  • Sep  • Oct  • Nov  • Dec

เข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตกระบือ

 

scan0010_1166

                เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 58 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2555 นั้น ทาง บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ พลเอก วิชิต ยาทิพย์ ได้ร่วมบริจาคในโครงการไถ่ชีวิตกระบือ ครั้งที่ 15 จำนวน 73 ตัว ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม