อบรมการใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบและระบุตำแหน่งสายสัญญาณที่มีการชำรุดเสียหาย ด้วย Aero Smart-R kit

 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ บริษัท ดีเฟ้นเทค จำกัด และบริษัท WiNMS จากประเทศฝรั่งเศส
 ได้จัดการอบรมการใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบและระบุตำแหน่งสายสัญญาณที่มีการชำรุดเสียหาย (Aircraft Harness Fault Location and Detection) ทางภาคปฎิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่กองพันทหารขนส่งซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบก เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงอากาศยานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Aero Smart-R kit
Aero Smart R kit สามารถตรวจสอบการชำรุดของสายไฟหรือสายสัญญาณของอากาศยาน และยังสามารถระบุตําแหน่งที่มีความผิดปกติและประเภทของความผิดปกติได้ ทำให้สามารถทำการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดและรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอากาศยานได้เป็นอย่างมาก
ปัจจุบัน AeroSmart-R Kit เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานและได้รับการยอมรับเป็นที่แพร่หลายในอุตสาหกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน(MRO) ไปทั่วโลก อีกทั้งยังได้รับการบรรจุเป็นคู่มือตรวจแก้ไขปัญหาอากาศยาน (Aircraft Maintenance Manual, AMM) ของบริษัท Boeing อีกด้วย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Defentec Ltd. (ในเครือ HTT Group Ltd.)
02-653-8555, 02-653-8255 ต่อ 870, 891
defentec@hollywood.co.th
www.hollywood.co.th