บรรยายสาธิตอากาศยานไร้คนขับสำหรับงานแผนที่

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ดีเฟ้นเทค จำกัด ได้จัดบรรยายสาธิตอากาศยานไร้คนขับสำหรับงานแผนที่ ให้แก่ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
 
โดยบริษัท ดีเฟ้นเทค จำกัด (บริษัทในเครือของ HTT Group) เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการดูแลรักษาความมั่งคงปลอดภัยทางทหารจากยุโรปและอเมริกา มากว่า 20 ปี ปัจจุบันเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ WingtraOne ผลิตโดย Wingtra จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นอากาศยานไร้คนขับสำหรับงานแผนที่ที่มีความละเอียดสูงถึง 0.7 ซม./พิกเซล GSD และสามารถขึ้นลงในแนวดิ่งได้