อบรมการใช้งาน ActivPanel

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 แผนกเทคโนโลยีการศึกษา บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ หจก.วีวีเอส เทคโนโลยี ทำการจัดอบรมการใช้งานระบบบันทึกการเรียนการสอนในห้อง Smart Classroom ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งภายในห้องจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆเช่น Tracking camera, กระดานอัจฉริยะ ActivPanel Element series และ โปรแกรมบันทึกการสอน โดยครูผู้สอนสามารถแชร์ภาพหน้าจอจากสมาร์ทโฟน ไปยัง ActivPanel Element ได้อย่างง่ายดาย และสามารถส่งบทเรียนให้นักเรียนแบบออนไลน์ผ่านระบบ Classflow ซึ่งเป็นแหล่งรวม content การเรียนการสอนจากทั่วโลก