ส่งมอบพร้อมอบรม Nikon N 5” Total Station บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ทางเราเป็นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทาง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) ไว้วางใจให้ทางเราดูแลมาอย่างยาวนาน และในเดือนธันวาคมที่ผ่านนี้ ทางแผนกเครื่องมือสำรวจได้ส่งมอบชุดกล้องสำรวจประมวลผลรวม Nikon N 5” Total Station เพื่อไปใช้สำหรับงานสำรวจและเก็บข้อมูลในส่วนสนับสนุนงานก่อสร้างต่าง ๆ ของทางบริษัทอิตาเลียนไทย ทางเรายังให้บริการดูแลหลังการขายโดยจัดให้มีการแนะนำการใช้งานเพิ่มเติมแบบตัวต่อตัว พร้อมให้คำปรึกษาด้านการใช้งานกล้อง  เพื่อความมั่นใจว่าลูกค้าของเราจะสามารถนำเครื่องมือไปใช้ในงานสำรวจได้อย่างถูกต้องเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น