Vitrox V510i 3D AOI กับการทำงานร่วมกับ A.I. การเขียนโปรแกรมอัจฉริยะ

อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบัน มีความต้องการโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่รองรับกระบวนการผลิตแบบไฮบริดและแบบผสม ซึ่งจำเป็นต้องใช้ระบบ AOI ในการจัดการกับกระบวนการผลิตที่หลากหลาย
Vitrox V510i 3D AOI รุ่นล่าสุด สำหรับบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ซึ่งเป็นระบบการตรวจสอบด้วยแสงที่ล้ำสมัย ออกแบบเพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในอุตสาหกรรม สามารถตรวจสอบครอบคลุมสำหรับทั้ง Surface Mount Technology (SMT) และบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง ด้วยการรวมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว มีประสิทธิภาพและความแม่นยำในการตรวจจับข้อบกพร่องตั้งแต่เนิ่นๆ ในกระบวนการผลิต
Vitrox V510i 3D AOI รองรับการบูรณาการของ A.I.อาทิเช่น การเขียนโปรแกรมอัจฉริยะ A.I. ที่จะช่วยให้กระบวนการตรวจสอบง่ายขึ้นด้วยความสามารถในการทำโปรแกรมอัตโนมัติให้กับผู้ใช้ คุณลักษณะนี้เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่จัดการกับอุปกรณ์ยึดพื้นผิว (SMD) และการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดประเภท A.I. สามารถแยกแยะความผิดปกติที่ตรวจพบเป็น "งานดี" หรือ "งานที่บกพร่องได้โดยแท้จริง" ซึ่งจะช่วยลดอัตราการ Faise call และลดการ Escape ให้เหลือน้อยที่สุด นอกจากนี้ โซลูชัน 3D AOI ของ V510i ล่าสุดยังสามารถผสานรวมเข้ากับ A.I ของเราเองได้ VVTS ซึ่งทำให้กระบวนการซื้อคืนของการตรวจสอบทุกครั้งเป็นไปโดยอัตโนมัติ A.I ของโซลูชัน V510i 3D AOI ของ VVTS มี A.I. ครอบคลุมข้อบกพร่องทั้งที่พบบ่อยและที่ท้าทาย มากกว่า 80% ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามรถปรับปรุงผลผลิตสูงสุดได้สูงขึ้นและลดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมาก
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนกเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม (Industrial Instruments Division)
บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Hollywood International Ltd.)
เบอร์โทร : 02-653-8555, 02-653-8255, 02-251-6032 (30 lines) ต่อ 710, 712, 715, 720, 727, 728, 729
อีเมล์ : inds@hollywood.co.th
http://www.hollywood.co.th