การบรรยายและฝึกอบรมการใช้งานกล้องสำรวจประมวลผลรวมยี่ห้อ Trimble รุ่น C5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.)

เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2566 ทางแผนกเครื่องมือสำรวจ และบริษัท Defentec ได้รับเกียรติจากทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) เชิญให้เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกอบรมการใช้งานกล้องสำรวจประมวลผลรวมยี่ห้อ Trimble รุ่น C5 เพื่อนำไปใช้กับงานสำรวจรังวัดแนวระดับของถนนและงานขุดถมเพื่อปรับปรุงพื้นที่ที่ทางหน่วยรับผิดชอบอยู่
 
ในวันแรก เริ่มด้วยการบรรยายหลักการทำงานและทฤษฎีงานสำรวจ การปรับระดับแนวถนนและขุดถมพื้นที่ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทดลองใช้งานกล้อง Trimble รุ่น C5 ให้สอดคล้องกับภารกิจ พร้อมทั้งแนะนำการดูแลและบำรุงรักษากล้องอย่างถูกวิธี
 
ในวันที่สอง เป็นภาคปฏิบัติโดยแบ่งออกเป็น 2 ภารกิจ ได้แก่ ภารกิจงานถนนและภารกิจงานถมพื้นที่บ่อน้ำ โดยแต่ละกลุ่มจะมีวิทยากรจากทางบริษัทเข้าไปแนะนำการใช้งานกล้อง Trimble C5 อย่างใกล้ชิด ทั้งในการทำงานเก็บแนวถนนเพื่อนำมาทำ Cross section ระดับถนน เพื่อปรับแนวและระดับ การเก็บพื้นที่สูงต่ำบริเวณปากบ่อและก้นบ่อ เพื่อนำมาคำนวณปริมานดินที่ต้องถม ด้วยฟังก์ชั่นบนกล้องที่เข้าใจง่ายและรวดเร็ว
ต่อภาคบ่ายด้วยการสอนนำข้อมูลที่เก็บ มาขึ้นรูปและประมวลผลในโปรแกรม Trimble Business Center (TBC) ซึ่งสามารถแสดงเส้นชั้นความสูงของบ่อน้ำเป็น 3 มิติได้ สามารถขึ้นรูปแนวถนนที่เก็บพร้อมทั้งสามารถปรับปรุงและแก้ไขข้อมูล