History of HTT

2022
Year

บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์ คุณภาพสูงจากทั่วทุกมุมโลกและมุ่งเน้นการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ ตามปรัชญา Reliable, Professional, Service minded (เชื่อถือ มืออาชีพ ใส่ใจบริการ) บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 50 ปี ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน พร้อมด้วยบุคคลากรที่มีความสามารถกว่า 280 ท่านไว้คอยให้บริการท่านอย่างครบวงจร ในธุรกิจต่างๆ
 

2008
Year

แผนกเทคโนโลยีการศึกษา : มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมให้ระบบการเรียนการสอนของ สถาบันการศึกษาทั้งเอกชนและรัฐบาลได้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อหวังผลให้ระบบการเรียนการสอนของสถาบันต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการเรียนการสอนยังคงรูปแบบเดิมไว้โดยที่อาจารย์ยังเป็นผู้ควบคุมการ เรียนการสอนเหมือนเดิม โดยสินค้าของเรายังสามารถใช้งานในลักษณะการนำเสนอหรือการประชุมต่าง ๆ ได้อีกด้วย

1997
Year

บริษัท ดีเฟ้นเทค จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1997 เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีในด้านการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย สำหรับกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และอื่นๆอีกมากมาย บริษัทของเรามีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด ซึ่งเรามีประสบการณ์ด้านการขาย ด้านเทคนิค รวมถึงความเป็นมืออาชีพและบริการหลังการขาย

1995
Year

บริษัทโกลบอล อินส์เทคจำกัด ผู้ให้บริการโซลูชั่นครบวงจรด้านระบบควบคุม ระบบสื่อสาร และระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม โดยมีทีมงานมืออาชีพพร้อม ให้คำปรึกษาและบริการหลังการขาย จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดูแลโครงการสำคัญๆหลายโครงการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ

1987
Year

แผนกเครื่องมือสำรวจ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยเริ่มต้นจากการทำตลาดเครื่องมือสำรวจ Nikon จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ กล้องระดับ กล้องวัดมุม กล้องTotal Station และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า แผนกได้ขยายตลาดอุปกรณ์สำรวจอื่นๆ เช่น อุปกรณ์สำรวจภาคพื้นดิน เครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม(GPS) Trimble จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันทางแผนกได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้างานสำรวจด้วยกันหลายยี่ห้อ โดยมียี่ห้อหลัก ๆ ดังนี้ NIKON: Surveying Instruments , TRIMBLE(USA): Surveying Instruments, GPS

1985
Year

แผนกเครื่องมืออุตสาหกรรม มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจใน สินค้าและบริการจากลูกค้าทั่วประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์ , อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์, ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิกส์, ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมเหล็ก

แผนกเครื่องมืออุตสาหกรรม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2528 ปัจจุบันเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเครื่องมือวัดละเอียด เช่น กล้องจุลทรรศน์อุตสาหกรรม และเครื่องมือวัดขนาดจาก Nikon อุปกรณ์การวัดประเภทต่างๆ ที่ใช้ในงานผลิต งานตรวจสอบ งานวิจัย งานควบคุมคุณภาพ (QC) และงานทดสอบต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และคุณภาพสินค้า

1979
Year

แผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยเริ่มจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องจุลทรรศน์ยี่ห้อนิคอน ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
โดย ในปัจจุบันทางแผนกเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานวิจัยทางวิทยา ศาสตร์ตั้งแต่กล้องระดับที่ใช้ในการเรียนการสอน ไปจนถึงกล้องสำหรับงานวิจัยขั้นสูงเช่น กล้องคอนโฟคอลเป็นต้น
และ อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น กล้องถ่ายภาพดิจิตอลสำหรับเชื่อมต่อกับกล้องจุลทรรศน์ ชุดอุปกรณ์สำหรับงานผสมเทียมตัวอ่อน ชุดอุปกรณ์เลเซอร์สำหรับตัดเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเป็นต้น
 

1975
Year

แผนกเครื่องมือแพทย์ จักษุแพทย์ ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เป็นผู้บุกเบิก นำเข้าเครื่องมือตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Auto-Refractometer) ทั้งแบบมือถือและตั้งโต๊ะ ซึ่งปัจจุบันใช้กันอย่างแพร่หลายในร้านแว่นตาและจักษุคลินิคทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์/จักษุแพทย์ชั้นนำจากทั่วโลก

1967
Year

แผนกแว่นตา (Spectacles Division) : ตัวแทนจำหน่ายแว่นตาชั้นนำจากต่างประเทศ เป็นธุรกิจเริ่มต้นของบริษัท ก่อตั้งเมื่อปี 1982 เป็นผู้นำเข้าแว่นตาที่มีคุณภาพรายแรกของประเทศ