งดมื้อเย็น ความหิวบำบัดโรค

งดมื้อเย็น ความหิวบำบัดโรค
 

          จังหวะชีวิตของคนเรานั้นเร่งรีบขึ้นตามการพัฒนาของยุคสมัย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตของคนเรา การเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดประการหนึ่ง ก็คือการแสวงหาอาหารการกินทั้ง 3 มื้อที่ปรุงแต่งอย่างเต็มที่
และล้นเหลือจนเกินไป ผู้คนที่เคร่งเครียดจากการทำงานทั้งวัน มักถือโอกาสนี้ผ่อนคลายความเครียดในขณะรับประทานอาหาร
ดื่มกินกันอย่างเต็มที่ เพื่อผ่อนคลายและปลดปล่อยแรงกดดันจากการงาน เป้าหมายดั้งเดิมของการรับประทานอาหารคือเพื่อ
การเจริญเติบโตของร่างกาย และรักษาสุขภาพให้แข็งแรง แต่ด้วยปริมาณอาหารที่มากเกินไป จึงกลายเป็นภาระหนักของ
ร่างกาย การบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมก็คือ มื้อเช้าอาหารดี มื้อกลางวันกินอิ่ม มื้อเย็น    กินแต่น้อย ตอนเช้า ร่างกายมี
ความต้องการสารอาหารบำรุงเลี้ยงอย่างเพียงพอเพราะไม่ได้รับสารอาหารมาตลอดทั้งคืน มื้อกลางวัน ร่างกายต้องการสาร
อาหารอย่างเพียงพอเพื่อเป็นพลังงานในช่วงบ่ายถึงเย็น ส่วนตอนกลางคืน การใช้พลังงานโดยทั่วไปค่อนข้างน้อย หาก
มื้อเย็นรับประทานมากเกินไป อาหารย่อยยาก กลายเป็นภาระต่อร่างกาย อาจนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้

 

         หนังสือเล่มนี้มุ่งหวังให้ท่านผู้อ่านเกิดแง่คิดด้านการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง นอกจากนี้เรายังได้นำเสนอข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการบริโภคอาหาร หวังว่าเมื่อท่านผู้อ่านได้เข้าใจถึงความสำคัญของการบริโภคอาหาร 3 มื้ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างสมดุล เป็นหลักประกันของสุขภาพที่แข็งแรง

Related Books