กำเนิดลูกชาย-หญิง

กำเนิดลูกชาย-หญิง

การเลี้ยงดูบุตรธิดาให้มีสุขภาพดีและเฉลียวฉลาด คือยอดปรารถนาของบรรดาว่าที่คุณพ่อคุณแม่ แม้ว่าการตั้งครรภ์และให้กำเนิดทารกจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ แต่ก็มีว่าที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอยากได้บุตรธิดาตามที่ตนต้องการ ซึ่งว่าที่คุณพ่อคุณแม่เหล่านี้สามารถกำหนดเพศลูกได้จากพัฒนาการทางเทคโนโลยีด้านการแพทย์ หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย แนะนำการใช้อาหารมาปรับสภาพร่างกายเพื่อช่วยในการตั้งครรภ์และกำหนดเพศลูก นอกจากนี้ยังแนะนำวิธีการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) สำหรับสามีภรรยาที่พร้อมจะมีบุตรไว้ประกอบการพิจารณา

Related Books