หลับดีเป็นยาวิเศษ

    เราใช้เวลาเกือบหนึ่งในสามของชีวิตไปกับการนอนหลับ หากไม่สามารถจัดการกับการนอนให้ดีแล้ว ก็อาจส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพโดยทั่วไป เป็นต้นว่า ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ยากก็อาจเกิดจากการนอนหลับที่ไม่ดีเป็นระยะเวลานาน หรือ
การรู้สึกไม่สบายโดยไม่ทราบสาเหตุ บังเกิดความเครียดทางร่างกายและจิตใจก็มักเกิดจากการนอนหลับที่ไม่ดีเช่นกัน

    ปัญหาการนอนไม่หลับนั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางกายและทางใจของเรา ช่วงเวลาที่หลับ เวลาที่เข้านอน คุณภาพของ
การนอน และปัญหาต่างๆ ของการนอนหลับนั้น ล้วนสะท้อนถึงภาวะทางกายและทางใจของแต่ละคน และมีความเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของอวัยวะในร่างกายตลอดจนโรคทางระบบประสาทอีกด้วย

    หนังสือเล่มนี้นำเสนอปัญหาต่างๆ ของการนอนไม่หลับและโรคภัยที่เกี่ยวข้อง ไขความลับของการนอนหลับ เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกทางสรีรวิทยาและภาวะจิตใจในขณะนอนหลับ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนอนหลับได้ดี และบรรลุเป้าหมายของการ
ดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
 

Related Books