5 เคล็ดลับผู้พิชิตมะเร็ง

5 เคล็ดลับผู้พิชิตมะเร็ง
หนังสือที่มอบความหวังแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย

มะเร็งเป็นแค่คำเรียก ไม่ใช่คำชี้ชะตา


     ทันทีที่หมอบอกว่าฉันเป็นมะเร็งเต้านม ฉันก็รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบจะหยุดหมุนในบัดดล กระนั้นฉันก็บอกกับตัวเองว่าฉัน
จะต้องต่อสู้อย่างเข้มแข็ง ไม่ยอมให้ชีวิตต้องพังทลายลง ลูกทั้งสองคนของฉันอายุยังไม่ถึงห้าขวบ ฉันจะต้องมีชีวิตที่เป็นปกติ
สุขต่อไปและพิชิตมะเร็งร้ายไปด้วย ฉันไม่อยากเข้าร่วมชมรมผู้ป่วยใดๆ เพราะไม่อยากได้ยินข่าวการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง
คนไหน ซึ่งจะทำให้ฉันรู้สึก  หวาดวิตก ดังนั้นจึงได้ศึกษาที่มาของการเกิดมะเร็งและคิดหาวิธีปราบมันให้ได้ ฉันยอมให้ทีมแพทย์รักษาทุกวิธี ทั้งผ่าตัดให้ถึงที่สุดและใช้ยาเคมีบำบัดอย่างเต็มที่  เพราะฉันจะตายไม่ได้ หลังจากนั้นหกเดือน ฉันก็หายขาดจาก
โรคร้าย

    ที่ผ่านมา รูปแบบการเอาชนะมะเร็งนั้นมีแนวคิดและวิธีการที่ควรถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนั้น ฉันจึงเข้าพูดคุยกับเพื่อนๆ ที่มีชีวิต
รอดจากมะเร็ง พบว่าสิ่งที่เราคิดและปฏิบัติมีหลายอย่างคล้ายคลึงกัน เป็นต้นว่าวิธีการพิจารณา เก็บข้อมูลและเลือกทีมแพทย์รักษา การปฏิเสธการรักษาแบบดั้งเดิมแล้ว "ใช้วิธีการของตนเอง" รับมือกับมะเร็ง หรือการแสวงหาความหมายของชีวิต เป็นต้น ฉันเรียบเรียง "เคล็ดลับ" เหล่านี้ขึ้น โดยหวังเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ผู้มีชีวิตรอดพ้นจากมะเร็ง และบุคคลอันเป็นที่รักได้ไม่มากก็น้อย
 

Related Books