เคล็ดลับการชะลอวัย

เคล็ดลับการชะลอวัย

    เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 20 ผู้คนทั่วโลกล้วนมีอายุยืนขึ้น แต่ที่โชคร้ายคือ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน
โรคภัยไข้เจ็บส่วนใหญ่นั้นล้วนเกิดจากความชราภาพ ถึงแม้วงการแพทย์มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการรักษา รวมถึงการ
ค้นคว้าและวิจัยยาใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ทันต่อการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วย

    โดยพื้นฐานเราใช้ยาสำหรับรักษาโรคภัยไข้เจ็บ หากแต่สุดยอดของการรักษาโรคคือ การป้องกันการเกิดโรคซึ่งเป็น
เป้าหมายหลักของการชะลอวัย ทว่า พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นยังต้องใช้เวลา ดังนั้นการชะลอวัยจึงต้อง
อาศัยการผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่หลากหลายควบคู่ไปด้วย ซึ่งไม่สามารถทำได้ทันทีในระยะเวลาอันสั้น ความ
คืบหน้าของแนวคิดนี้ ยังไม่สามารถ  ตอบโจทย์ของเราได้ เราจึงต้องอดทนรอสักหน่อย

    ความเป็นจริงแล้ว การชะลอวัยนั้นมีหลายวิธี ไม่จำเป็นต้องพึ่งยารักษา หรือกินอาหารเสริมบำรุงเป็นประจำ วิธีที่ง่ายที่สุด
คือ เปลี่ยนรูปแบบการดำรงชีวิต รูปแบบการกินดื่มและแนวคิดทางจิตวิทยา วิธีการเหล่านี้ปฏิบัติง่าย สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อย
ทุกคนล้วนปฏิบัติได้
 

Related Books